• KHOAI CONSTRUCTION FURNITURE COMPANY LIMITED
  • KHOAI CONSTRUCTION
  • 0316795151
  • 10/14/29 Đường số 7, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
  • Email: khoaiconstruction@gmail.com
  • Hotline: 0965 224 159